Tävlingsvillkor – Vinn en skortsten på Instagram

Tävlingen pågår på Instagram t.o.m. 8 oktober 2023 och vinnare utses den 10 oktober.

Tävlingen organiseras av Falsat sweden AB. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd
eller administrerad av eller knuten till Instagram.

När du deltar i tävlingarna godkänner du Falsats tävlingsregler och tävlingsvillkor.

Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

Vinnaren utses av Falsat och beslutet kan inte överklagas.

Vinnaren utannonseras på tävlingsinlägget på Instagram där vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnarna via personligt meddelande uppge sitt fullständiga namn och där komma överens med Falsat om när vinsten ska hämtas. Om inte vinnaren kontaktar Falsat inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Falsat rätt att utse en ny vinnare.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Vinsten hämtas ut hos Falsat på Höglandsvägen 5 i Örnsköldsvik.

Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter, presentkort eller ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos till exempel Instagram.