Taksäkerhet

Taksäkerheten är en viktig del i leverans av kompletta tak. Det är fastighetsägarens ansvar att erforderlig taksäkerhet finns monterad på fastigheten för att förebygga olyckor. Vi har ett långtgående samarbete med CWL som är en ledande svensk leverantör av taksäkerhet. CWL levererar ett komplett sortiment med flera olika kulörer för att matcha takets färg.